Administrativní pracovník/ pracovnice do oddělení evidence majetku (Olomouc)

Statutární město Olomouc nabízí v Olomouci volnou pracovní pozici "Administrativní pracovník/ pracovnice do oddělení evidence majetku". Nástupní mzda je 21 260 – 31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Administrativní pracovník/ pracovnice do oddělení evidence majetku
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Olomouc
Mzda:
21 260 – 31 240 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
77900

585 513 204/294/295/298

Další informace o volném místu

druh práce: výkon komplexní různorodé majetkoprávní agendy statutárního města Olomouce - zařazené v odboru majetkoprávním
místo výkonu: území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc
platová třída: 10. (dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb.)
pracovní poměr: na dobu neurčitou
1. Zákonné předpoklady:
- státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice,
- dosažení věku 18 let,
- plná svéprávnost (respektive způsobilost k právním úkonům),
- bezúhonnost,
- znalost jednacího jazyka.
2. Požadavky a předpoklady:
dosažené vzdělání
- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,
praxe
- praxe ve veřejné správě a v oblasti správy nemovitých věcí výhodou,
znalosti a dovednosti - dobrá znalost katastrálního území města Olomouce,
- dobrá orientace v mapových podkladech,
- dobrá znalost práce na PC (MS Office),
- dobré komunikační schopnosti,
- ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.

3. Nabízíme: - možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje.
4. Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 20. ledna 2022 na adresu: Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, Olomouc 779 11; telefon: 585 513 204/294/298/295.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.
Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.

5. Náležitosti přihlášky jsou:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče.

6. K přihlášce je nutno přiložit:
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

7. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Kontakt na zaměstnavatele

Statutární město Olomouc
Informace
585 513 204/294/295/298


Poslední změna: před 2 týdny