Asistent/asistentka soudce trestního úseku (Olomouc)

Vrchní soud v Olomouci nabízí v Olomouci volnou pracovní pozici "Asistent/asistentka soudce trestního úseku". Nástupní mzda je 25 230–37 920 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Asistent/asistentka soudce trestního úseku
Obor(y):
Právo
Obec:
Olomouc
Mzda:
25 230–37 920 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vysokoškolské
Adresa pracoviště:
Vrchní soud v Olomouci
Masarykova třída 609
779 00 Olomouc 9

Další informace o volném místu

Pracoviště: Masarykova třída č.p. 609/1, Olomouc
Předseda Vrchního soudu v Olomouci vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa asistenta/asistentky soudce trestního úseku:

Požadavek:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice
- bezúhonnost

Termín pro podání přihlášky: do 26. 4. 2019 včetně (rozhoduje datum poštovního razítka); přihlášky s pozdějším datem nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

Přihlášky zasílejte na adresu: Vrchní soud v Olomouci - personální oddělení, Masarykova 1 771 11 Olomouc nebo předejte na podatelně Vrchního soudu v Olomouci.

Přílohou přihlášky bude:
- strukturovaný profesní životopis uchazeče,
- motivační dopis,
- ověřené doklady o ukončení studia na právnické fakultě (§ 55 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů), a o dosažení akademického titulu, vědecké nebo vědecko-pedagogické hodnosti,
- výpis z rejstříku trestů ne starší dvou měsíců.

Informace o průběhu výběrového řízení:
1. Etapa
Posouzení úplnosti a obsahu doručené přihlášky (kromě výpisu z rejstříku trestů, pokud bude předložen až u ústního pohovoru). Je-li z přihlášky zřejmé, že uchazeč nesplňuje kteroukoli ze stanovených podmínek, bude z účasti na výběrovém řízení vyřazen.
2. Etapa
Přijímací pohovor před komisí sestavenou předsedou vrchního soudu. Může být přijat jen takový uchazeč, jehož přijetí do pracovního poměru navrhne soudce, kterému má být přidělen. O výsledku výběrového řízení bude uchazeč písemně předsedou soudu vyrozuměn (ve lhůtě do deseti dnů). Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče na místo asistenta soudce je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek.

Předseda vrchního soudu si vyhrazuje možnost zrušit vyhlášené výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a současně možnost nevybrat žádného z uchazečů.
Tato nabídka nezakládá povinnost uzavření pracovněprávního vztahu.
Pracovní poměr asistenta se zakládá jmenováním.
Platové zařazení: 13. platová třída od 25.230 Kč do 37.920 Kč (příloha 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.).

Kontakt na zaměstnavatele

Květoslava Směšná, personalistka
ksmesna@vsoud.olc.justice.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 4.4.2019