Asistent/asistentka soudce (Olomouc)

Vrchní soud v Olomouci nabízí v Olomouci volnou pracovní pozici "Asistent/asistentka soudce". Nástupní mzda je 26 730 – 39 420 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Asistent/asistentka soudce
Obor(y):
Právo
Obec:
Olomouc
Mzda:
26 730 – 39 420 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Vrchní soud v Olomouci
Masarykova třída 609/1
77900

Další informace o volném místu

Pracoviště: Masarykova třída č.p. 609/1, Olomouc
Předseda Vrchního soudu v Olomouci vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa asistenta/asistentky soudce/soudkyně konkursního a insolvenčního úseku:
Požadavek:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice
- bezúhonnost

Termín pro podání přihlášky: do 6. 8. 2021 včetně (rozhoduje datum poštovního razítka); přihlášky s pozdějším datem nebudou do výběrového řízení zahrnuty.
Přihlášky zasílejte na adresu: Vrchní soud v Olomouci - personální oddělení, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Přílohou přihlášky bude:
- strukturovaný profesní životopis uchazeče,
- motivační dopis,
- ověřené doklady o ukončení studia na právnické fakultě (§ 55 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů), a o dosažení akademického titulu, vědecké nebo vědecko-pedagogické hodnosti,
- výpis z rejstříku trestů ne starší dvou měsíců.

Informace o průběhu výběrového řízení:
1. Etapa
Posouzení úplnosti a obsahu doručené přihlášky (kromě výpisu z rejstříku trestů, pokud bude předložen až u ústního pohovoru). Je-li z přihlášky zřejmé, že uchazeč nesplňuje kteroukoli ze stanovených podmínek, bude z účasti na výběrovém řízení vyřazen.
2. Etapa
Přijímací pohovor před komisí sestavenou předsedou vrchního soudu. Může být přijat jen takový uchazeč, jehož přijetí do pracovního poměru navrhne soudce, kterému má být přidělen. O výsledku výběrového řízení bude uchazeč písemně předsedou soudu vyrozuměn (ve lhůtě do deseti dnů). Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče na místo asistenta/asistentky soudce je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek.

Předseda vrchního soudu si vyhrazuje možnost zrušit vyhlášené výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a současně možnost nevybrat žádného z uchazečů. Pracovní poměr asistenta/asistentky se zakládá jmenováním.
Platové zařazení: 13. platová třída (příloha 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění).
Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy o pracovním poměru a nezakládá povinnost uzavření pracovněprávního vztahu.

Kontakt na zaměstnavatele

Vrchní soud v Olomouci
- personální oddělení Vrchní soud v Olomouci


Poslední změna: před 3 týdny