Manažer kybernetické bezpečnosti (Olomouc)

Olomoucký kraj nabízí v Olomouci volnou pracovní pozici "Manažer kybernetické bezpečnosti". Nástupní mzda je 24 770 – 36 470 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Manažer kybernetické bezpečnosti
Obor(y):
Finance , Informační technologie , Management
Obec:
Olomouc
Mzda:
24 770 – 36 470 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 1191/40a
77900

585 508 809

Další informace o volném místu

Termín nástupu: dle dohody, co nejdříve.
Požadavky: dosažené vzdělání - VŠ
obor vzdělání - informatika výhodou
znalosti oboru - zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí předpisy, práce s informačními a komunikačními technologiemi, normy řady ISO/IEC 27000 a další z oblasti bezpečnosti a ICT, řízení rizik a řízení kontinuity činností
praxe ve veřejné správě - výhodou
praxe v oboru - minimálně 1 rok výhodou
jazykové znalosti - angličtina slovem i písmem výhodou
další požadované dovednosti
certifikace pro pozici manažer kybernetické bezpečnosti (CISM, CRISC, CISSP) výhodou
ŘP sk. B
samostatnost
komunikativnost
smysl pro týmovou práci
schopnost analyticky a koncepčně myslet
Přihlášku můžete doručit elektronicky do datové schránky "qiabfmf", případně elektronicky na podatelnu posta@olkraj.cz, případně v listinné podobě v zalepené obálce na adresu: Krajský úřad Olomouckého kraje, Personální útvar, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, případně předejte v podatelně úřadu, nejpozději do 21. 1. 2022 do 12:00 hodin, s označením "NEOTVÍRAT - výběrové řízení na místo: manažer kybernetické bezpečnosti". Kontaktní pracovník - Ing. Libor Musialek, manažer kybernetické bezpečnosti , telefon: 585 508 143, e-mail: l.musialek@olkraj.cz
Platové podmínky: se řídí nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 12. Termín nástupu: dle dohody, co nejdříve
Předpoklady: Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk. Bezúhonnost.
Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. V přihlášce je nutné uvést, že uchazeč splňuje požadavky uvedené v podmínkách výběrového řízení na dané místo v členění dle tabulky (např. znalost práce s výpočetní technikou-v jakých programech, praxe ve státní správě nebo samosprávě od … do … u organizace .. název, popř. reference sdělí .. jméno, příjmení, kontakt).
K přihlášce připojte: Životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (zaměřit se na informace ve vztahu k požadovaným dovednostem). Čestné prohlášení o bezúhonnosti. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo. Formulář přihlášky do výběrového řízení naleznete zde.
O ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni mailem. Po ukončení výběrového řízení si lze osobní materiály uchazeče osobně vyzvednout po domluvě u Ing. Eleny Šimkové (kancelář č. 716/7NP, tel.: 585 508 808, e.simkova@olkraj.cz), a to do konce kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou všechny osobní materiály archivovány a skartovány dle platných právních předpisů.

Kontakt na zaměstnavatele

Krajský úřad Olomouckého kraje
Jen písemně
585 508 809


Poslední změna: před 1 týdnem