Odborný stavební referent/referentka do oddělení pozemních staveb (Olomouc)

Statutární město Olomouc nabízí v Olomouci volnou pracovní pozici "Odborný stavební referent/referentka do oddělení pozemních staveb". Nástupní mzda je 25 280 – 37 170 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Odborný stavební referent/referentka do oddělení pozemních staveb
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Olomouc
Mzda:
25 280 – 37 170 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Statutární město Olomouc - území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Další informace o volném místu

druh práce: výkon státní správy na úseku obecného stavebního úřadu zařazený v odboru stavebním Magistrátu města Olomouce
místo výkonu: území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc
platová třída: 11. (dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb.)
pracovní poměr: na dobu neurčitou

bližší specifikace pracovní činnosti:
- vedení správních řízení a vydávání rozhodnutí a opatření stavebního úřadu podle části čtvrté a páté stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek,
- vedení společných územních a stavebních řízení a vydávání společných povolení,
- vedení správních řízení o žádostech o povolení výjimky z ustanovení prováděcích vyhlášek stavebního zákona,
- výkon státního dozoru ve věcech územního plánování a stavebního řádu a provádění kontrolních prohlídek staveb,
- vedení veřejných jednání spojených s uvedenou činností, styk s veřejností, konzultace se stavebníky ve věcech týkajících se jejich stavebních záměrů.

1. Zákonné předpoklady:
- státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice,
- dosažení věku 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost,
- znalost jednacího jazyka.

2. Požadavky a předpoklady:
dosažené vzdělání - vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního nebo architektonického směru,
- vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví,
znalosti a dovednosti - znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek výhodou,
- znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů výhodou,
- dobrá znalost práce na PC (Microsoft Office, Word, Excel),
- samostatnost, spolehlivost a iniciativa,
- schopnost jednat s lidmi,
- ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.

3. Nabízíme:
- možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje,
- balíček benefitů (stravné, příspěvek na penzijní připojištění, personal days, 5 týdnů dovolené, apod.),
- pružnou pracovní dobu,
- osobní příplatek dle kvality odvedené práce,
- stabilní zaměstnání,
- perspektivní pracovní pozici.

4. Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 17. dubna 2023 na adresu: Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, Olomouc 779 11; telefon: 585 513 204/298/295/294 nebo datová schránka ID: kazbzri.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.
Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.

5. Náležitosti přihlášky jsou:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče.

6. K přihlášce je nutno přiložit:
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

7. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

*výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese: http://edeska.olomouc.eu (kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance statutárního města Olomouce; Vyhledat) nebo na oddělení personálním a právním.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 5 dny