Odborný stavební referent/referentka do oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací (Olomouc)

Statutární město Olomouc nabízí v Olomouci volnou pracovní pozici "Odborný stavební referent/referentka do oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací". Nástupní mzda je 22 980 – 33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Odborný stavební referent/referentka do oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Olomouc
Mzda:
22 980 – 33 790 Kč
Směnnost:
Neurčeno
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Statutární město Olomouc - území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Další informace o volném místu

Druh práce: výkon státní správy na úseku speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace zařazené v odboru stavebním

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

1.Zákonné předpoklady:
- státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice,
- dosažení věku 18 let,
- plná svéprávnost (respektive způsobilost k právním úkonům),
- bezúhonnost,
- znalost jednacího jazyka.

2.Požadavky a předpoklady:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, dopravního nebo právnického směru,
- vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví nebo dopravní stavitelství,
- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví nebo dopravní stavitelství,
- znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek,
- znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů,
- dobrá znalost práce na PC (Microsoft Office, Word, Excel),
- samostatnost, spolehlivost a iniciativa,
- schopnost jednat s lidmi,
- ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.

Nabízíme: možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 28. června 2022 na adresu: Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, Olomouc 779 11; telefon: 585 513 204/298/295/294.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky jsou:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny