Právník/právnička do oddělení pozemních staveb (Olomouc)

Statutární město Olomouc nabízí v Olomouci volnou pracovní pozici "Právník/právnička do oddělení pozemních staveb". Nástupní mzda je 22 980–33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Právník/právnička do oddělení pozemních staveb
Obor(y):
Právo
Obec:
Olomouc
Mzda:
22 980–33 790 Kč
Směnnost:
Neurčeno
Minimální vzdělání:
Vysokoškolské
Adresa pracoviště:
Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 00 Olomouc 9

+420 585 513 204/294/295/298

Další informace o volném místu

Místo výkonu práce: Magistrát města Olomouce.
Kontakt POUZE písemně nebo telefonicky.
Druh práce: výkon komplexní stavebně-právní činnosti Magistrátu města Olomouce - zařazené v odboru stavebním.
Platová třída: 11. (dle nařízení vlády ČR č.341/2017 Sb.)
Pracovní poměr: na dobu určitou - zástup po dobu rodičovské dovolené
1. Zákonné předpoklady:
- státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice,
- dosažení věku 18 let,
- plná svéprávnost (respektive způsobilost k právním úkonům),
- bezúhonnost,
- znalost jednacího jazyka.
2. Požadavky a předpoklady: dosažené vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, obor - právo, právní věda, praxe - v oboru vítána; znalosti a dovednost - znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek, znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dobrá znalost práce na PC (Microsoft Office, Word, Excel), samostatnost, dobré komunikační schopnosti, ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.
3. Nabízíme: možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje.
4. Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 25. února 2020 na adresu: Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, Olomouc 779 11; telefon: 585 513 204/298/295/294. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.
5. Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče.
6. K přihlášce je nutno přiložit:
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
7. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Kontakt na zaměstnavatele

Informace
+420 585 513 204/294/295/298

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 6.2.2020