Právník/právnička do oddělení smluvních vztahů (Olomouc)

Statutární město Olomouc nabízí v Olomouci volnou pracovní pozici "Právník/právnička do oddělení smluvních vztahů". Nástupní mzda je 22 980 – 33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Právník/právnička do oddělení smluvních vztahů
Obor(y):
Právo
Obec:
Olomouc
Mzda:
22 980 – 33 790 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
77900

585 513 204/294/295/298

Další informace o volném místu

druh práce: výkon komplexních, koncepčních právních činností statutárního města Olomouce zařazených v odboru majetkoprávním Magistrátu města Olomouce
místo výkonu: území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc
platová třída: 11. (dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb.)
pracovní poměr: na dobu neurčitou

1.Zákonné předpoklady:
-státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice,
-dosažení věku 18 let,
-plná svéprávnost (respektive způsobilost k právním úkonům),
-bezúhonnost,
-znalost jednacího jazyka.

2. Požadavky a předpoklady:
dosažené vzdělání - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
obor - právo, právní věda,
praxe - praxe ve veřejné správě výhodou,
- praxe v oblasti dispozic nemovitými věcmi výhodou,
znalosti a dovednosti
- adaptabilita a analytické schopnosti,
- samostatnost,
- flexibilita,
- schopnost jednat s lidmi,
- dobrá znalost práce na PC (Word, Excel),
- ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.


3. Nabízíme: - možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje,
- perspektivní pracovní pozici.
4. Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 20. ledna 2022 na adresu: Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, Olomouc 779 11; telefon: 585 513 204/298/295/294.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.
Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.

5. Náležitosti přihlášky jsou:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče.

6. K přihlášce je nutno přiložit:
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

7. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Kontakt na zaměstnavatele

Statutární město Olomouc
Informace
585 513 204/294/295/298


Poslední změna: před 2 týdny