Právník/právnička do oddělení stavebně právního (Olomouc)

Statutární město Olomouc nabízí v Olomouci volnou pracovní pozici "Právník/právnička do oddělení stavebně právního". Nástupní mzda je 25 280 – 37 170 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Právník/právnička do oddělení stavebně právního
Obor(y):
Administrativa , Právo
Obec:
Olomouc
Mzda:
25 280 – 37 170 Kč
Směnnost:
Neurčeno
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Statutární město Olomouc - území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Další informace o volném místu

výběrové řízení č. 2023/03

druh práce: výkon komplexní stavebně-právní činnosti Magistrátu města Olomouce zařazené v odboru stavebním
platová třída: 11. (dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb.)
pracovní poměr: na dobu určitou - zástup po dobu rodičovské dovolené

Zákonné předpoklady:
- státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice,
- dosažení věku 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost,
- znalost jednacího jazyka.

Požadavky a předpoklady:
dosažené vzdělání
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, obor právo,
- praxe v oboru vítána,
znalosti a dovednosti
- znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek,
- znalost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
- znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů,
- znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- dobrá znalost práce na PC (Microsoft Office, Word, Excel),
- schopnost jednat s lidmi,
- samostatnost, spolehlivost a iniciativa,
- dobré komunikační schopnosti,
- ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.

Nabízíme: - možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 31. ledna 2023 na adresu: Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, Olomouc 779 11; telefon: 585 513 204/298/295/294.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.
Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky jsou:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny