Referent dotací oddělení rozpočtu a financování na odboru ekonomickém (Olomouc)

Olomoucký kraj nabízí v Olomouci volnou pracovní pozici "Referent dotací oddělení rozpočtu a financování na odboru ekonomickém". Nástupní mzda je 21 260 – 31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent dotací oddělení rozpočtu a financování na odboru ekonomickém
Obor(y):
Administrativa , Finance
Obec:
Olomouc
Mzda:
21 260 – 31 240 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři
Adresa pracoviště:
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 1191/40a
77900

Další informace o volném místu

Pracovní poměr na dobu určitou - zástup za mateřskou dovolenou, rodičovskou dovolenou

Požadavky: dosažené vzdělání VOŠ, VŠ
obor vzdělání ekonomika výhodou
znalosti oboru zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon o krajích
praxe ve veřejné správě výhodou
praxe v oboru v posledních 5 letech výhodou
jazykové znalostí cizí jazyk (angličtina, němčina nebo francouzština) výhodou
další požadované dovednosti:
uživatelská znalost PC (MS Office)
ŘP sk. B
samostatnost
komunikativnost
smysl pro týmovou práci
schopnost analyticky a koncepčně myslet
Přihlášky v zalepené obálce s označením "NEOTVÍRAT - výběrové řízení na místo: referent dotací oddělení rozpočtu a financování na Odboru ekonomickém Krajského úřadu Olomouckého kraje" doručte na adresu:
Krajský úřad Olomouckého kraje
Personální útvar Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
nebo předejte v podatelně úřadu, nejpozději do 20. 5. 2022 do 12:00 hodin.
kontaktní pracovník - vedoucí odboru: Mgr. Olga Fidrová, MBA
telefon: 585 508 501, email: o.fidrova@olkraj.cz
Termín nástupu: dle dohody, co nejdříve.
Předpoklady:
- Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk
- Bezúhonnost

Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

V přihlášce je nutné uvést, že uchazeč splňuje požadavky uvedené v podmínkách výběrového řízení na dané místo v členění dle tabulky (např. znalost práce s výpočetní technikou-v jakých programech, praxe ve státní správě nebo samosprávě od … do … u organizace .. název, popř. reference sdělí .. jméno, příjmení, kontakt).

K přihlášce připojte:
- Životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (zaměřit se na informace ve vztahu k požadovaným dovednostem).
- Čestné prohlášení o bezúhonnosti.
- Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.
Formulář přihlášky do výběrového řízení naleznete na zde.

O ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni mailem. Po ukončení výběrového řízení si lze osobní materiály uchazeče osobně vyzvednout po domluvě u Ing. Eleny Šimkové (kancelář č. 716/7NP, tel.: 585 508 808, e.simkova@olkraj.cz),
a to do konce kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou všechny osobní materiály archivovány a skartovány dle platných právních předpisů.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 týdny