Referent/ka vodního hospodářství oddělení vodního hospodářství na odboru životního prostředí a zemědělství (Olomouc)

Olomoucký kraj nabízí v Olomouci volnou pracovní pozici "Referent/ka vodního hospodářství oddělení vodního hospodářství na odboru životního prostředí a zemědělství". Nástupní mzda je 22 980 – 33 790 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent/ka vodního hospodářství oddělení vodního hospodářství na odboru životního prostředí a zemědělství
Obor(y):
Věda a výzkum , Zemědělství a lesnictví
Obec:
Olomouc
Mzda:
22 980 – 33 790 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 1191/40a
77900

Další informace o volném místu

Charakteristika vykonávané práce: výkon státní správy a samosprávy na úseku vodního hospodářství v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy
v působnosti kraje
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Termín nástupu: dle dohody, co nejdříve

Požadavky:
- dosažené vzdělání: VŠ
- obor vzdělání: vodní hospodářství výhodou
- znalosti oboru vodní hospodářství, vodovody a kanalizace, správní řád, zákon o krajích
zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností ve vodním hospodářství výhodou
- praxe ve veřejné správě výhodou
- praxe v oboru v posledních 5 letech výhodou
- jazykové znalostí cizí jazyk (angličtina, němčina nebo francouzština) výhodou

Další požadované dovednosti:
- uživatelská znalost PC (MS Office)
- ŘP sk. B
- samostatnost
- komunikativnost
- smysl pro týmovou práci
- schopnost analyticky a koncepčně myslet

Přihlášky v zalepené obálce s označením "NEOTVÍRAT - výběrové řízení na místo: referent vodního hospodářství oddělení vodního hospodářství na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje" doručte na adresu:
Krajský úřad Olomouckého kraje
Personální útvar
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
nebo předejte v podatelně úřadu, nejpozději do 22. 8 2022 do 12:00 hodin.
kontaktní pracovník - vedoucí oddělení: Ing. Jana Breškovcová
telefon: 585 508 405, email: j.breskovcova@olkraj.cz

Platové podmínky: se řídí nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 11.

Předpoklady:
- Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk
- Bezúhonnost

Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

V přihlášce je nutné uvést, že uchazeč splňuje požadavky uvedené v podmínkách výběrového řízení na dané místo v členění dle tabulky (např. znalost práce s výpočetní technikou-v jakých programech, praxe ve státní správě nebo samosprávě od … do … u organizace .. název, popř. reference sdělí .. jméno, příjmení, kontakt).

K přihlášce připojte:
- Životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (zaměřit se na informace ve vztahu k požadovaným dovednostem).
- Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, je nutné doložit bezúhonnost čestným prohlášením.
- Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.
Formulář přihlášky do výběrového řízení naleznete zde.

O ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni mailem. Po ukončení výběrového řízení si lze osobní materiály uchazeče osobně vyzvednout po domluvě u Ing. Eleny Šimkové (kancelář č. 716/7NP, tel.: 585 508 808, e.simkova@olkraj.cz),
a to do konce kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou všechny osobní materiály archivovány a skartovány dle platných právních předpisů.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 týdnem