Registrační pracovník/pracovnice do oddělení registrace (Olomouc)

Statutární město Olomouc nabízí v Olomouci volnou pracovní pozici "Registrační pracovník/pracovnice do oddělení registrace". Nástupní mzda je 23 390 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Registrační pracovník/pracovnice do oddělení registrace
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Olomouc
Mzda:
23 390 – 34 370 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Statutární město Olomouc - území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Další informace o volném místu

Tajemník Magistrátu města Olomouce
v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje výběrové řízení č. 2022/90

na funkci: registrační pracovník/pracovnice do oddělení registrace
druh práce: výkon ucelených agend v rámci působnosti statutárního města Olomouce zařazených v odboru živnostenském
místo výkonu: území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc
platová třída: 10. (dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb.)
pracovní poměr: na dobu neurčitou


1. Zákonné předpoklady:
- státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice,
- dosažení věku 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost,
- odborná způsobilost,
- znalost jednacího jazyka.

2. Požadavky a předpoklady:
dosažené vzdělání - vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,
znalosti a dovednosti
- dobrá znalost práce na PC (Word, Excel),
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti při správě
živnostenského podnikání dle zákona č. 312/2002 Sb.
výhodou,
- komunikativnost a vstřícné jednání,
- velmi dobré organizační schopnosti,
- samostatnost,
- ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.

3. Nabízíme:
- možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje.4. Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 28. listopadu 2022. na adresu: Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, Olomouc 779 11; telefon: 585 513 204/298/295.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.
Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.

5. Náležitosti přihlášky jsou:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče.

6. K přihlášce je nutno přiložit:
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

7. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 měsíci