Sociální pracovník/ce jako case manager v projektu „Podpora sociální práce v Moravském Berouně“ (Moravský Beroun)

Město Moravský Beroun nabízí v obci Moravský Beroun volnou pracovní pozici "Sociální pracovník/ce jako case manager v projektu „Podpora sociální práce v Moravském Berouně“". Nástupní mzda je 30 000 – 42 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Sociální pracovník/ce jako case manager v projektu „Podpora sociální práce v Moravském Berouně“
Obor(y):
Služby , Zdravotnictví
Obec:
Moravský Beroun
Mzda:
30 000 – 42 000 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Město Moravský Beroun
náměstí 9. května 4
79305

Další informace o volném místu

Předpokládaný termín nástupu: prosinec 2023 nebo dle dohody
Pracovní poměr: s úvazkem 1,0 na dobu určitou, a to po dobu trvání projektu do 30.09.2026
Místo výkonu práce: Městský úřad Moravský Beroun, náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun

Obecná charakteristika pracovní náplně:
vytváří a koordinuje individuální podpůrné sítě, a to na základě osobních konzultací se sociálními pracovníky účastníků a dalšími aktéry podpory a na základě znalosti potřeb účastníků,
organizuje případy, které jsou otevřené v rámci obce či kraje,
vyhodnocuje adekvátnost sítě, role jednotlivých aktérů a efektivitu spolupráce, případně navrhuje optimalizaci sítě s ohledem na priority stanovené individuálním plánem účastníka,
mapuje potřeby, cíle a plány podpory/péče pomocí přístupu zaměřeného na člověka ve spolupráci se sociálním pracovníkem,
vede dokumentaci v souladu s organizačními a profesními nároky,
monitoruje, pravidelně vyhodnocuje a upravuje individuální plány podpory,
přijímá podněty a upozornění od občanů, zástupců obcí a spolupracujících organizací,
komunikuje s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb a dalších návazných služeb, praktickým lékařem a dalšími odborníky v obci (například v oblasti specializovaného poradenství nebo bydlení) a jejich propojování,
mapuje dostupnost služeb včetně jejich aktuální kapacity s ohledem na budoucnost, mapuje poptávku po podpůrných službách,
podporuje nástroje a programy zaměřené na evaluaci činností sociální práce s dopady do rozvíjení její kvality a odbornosti včetně supervize.
Předpoklady pro přijetí uchazeče:
fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má na území ČR trvalý pobyt,
dosáhla věku 18 let,
je způsobilá k právním úkonům,
je bezúhonná,
ovládá jednací jazyk.

Lhůta pro podání přihlášky:
Přihlášku s požadovanými doklady lze podat poštou nebo osobně na podatelnu Městského
úřadu Moravský Beroun, náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun, popř. prostřednictvím
datové schránky ID: 3jpbtgj, a to nejpozději do 24.11.2023 do 12:00 hodin, kdy přihláška musí
být doručena na městský úřad.

Kontaktní pracovník:
Mgr. Bc. Olga Wittková, DiS.
vedoucí Odboru sociálních služeb, věcí a školství Městského úřadu Moravský Beroun
mobil: 730 543 063, e-mail: olga.wittkova@morberoun.cz
Na základě zaslaných podkladů může být uchazeč o pracovní pozici pozván k osobnímu
pohovoru. V případě nevybrání budou doklady vráceny zpět.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto oznámení i bez uvedení důvodu kdykoliv zrušit nebo
nevybrat žádného z přihlášených zájemců.

Bližší informace: https://morberoun.cz/assets/File.ashx?id_org=9908&id_dokumenty=296407

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 týdny