Sociální pracovník(ce) / vedoucí pečovatelské služby města Moravský Beroun (Moravský Beroun)

Město Moravský Beroun nabízí v obci Moravský Beroun volnou pracovní pozici "Sociální pracovník(ce) / vedoucí pečovatelské služby města Moravský Beroun". Nástupní mzda je 27 730 – 40 410 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Sociální pracovník(ce) / vedoucí pečovatelské služby města Moravský Beroun
Obor(y):
Administrativa , Management , Zdravotnictví
Obec:
Moravský Beroun
Mzda:
27 730 – 40 410 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Město Moravský Beroun
náměstí 9. května 4
79305

554 773 124, 724 172 591,

Další informace o volném místu

Obecná charakteristika pracovní náplně:
ƒ- odpovědnost za provoz pečovatelské služby (dále jen "služba") po stránce odborné,
metodické, provozní a ekonomické včetně provádění kontrolní činnosti,
ƒ-odpovědnost za kvalitní a operativní poskytování služby klientům,
- odpovědnost za dodržování standardů kvality poskytované služby,
- plánování průběhu poskytování služby včetně jejího hodnocení podle osobních cílů, potřeb a schopností klientů,
ƒ- podílení se na práci s klienty služby,
- uzavírání smluv se žadateli a klienty služby o poskytování služby,
- řízení podřízených zaměstnanců a kontrola jejich práce,
- vypracování žádostí o dotace na pečovatelskou službu, jejich kontrola a vyúčtování,
- provádění depistáže a sociálního šetření u žadatelů a klientů služby,
- zabezpečování sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů klientů,
- provádění sociálního poradenství,
- prezentace služby široké veřejnosti.

Předpoklady pro přijetí uchazeče:
- fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním
občanem a má na území ČR trvalý pobyt,
- dosáhl věku 18 let,
- je svéprávný (§ 15 zákona č. 89/2012 Sb.),
- je bezúhonný (§ 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb.),
- ovládá jednací jazyk.

Požadované vzdělání:
- vzdělání odpovídající odborné způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterým je
- vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální
pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní
činnost, charitní a sociální činnost, nebo
- vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální
péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu.

Dále požadujeme:
- znalost problematiky poskytování sociálních služeb,
- orientace v právních předpisech, zejména:
- zákon č. 108/2016 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
- dobré řídící, komunikační a organizační schopnosti,
- samostatnost v rozhodování,
- schopnost pracovat pod časovým tlakem, flexibilita, vysoké pracovní nasazení,
- dobrou uživatelskou znalost práce na PC (aplikace MS Windows, MS Office, aj.),
- pečlivost, odpovědnost, spolehlivost,
- řidičský průkaz skupiny B.

Výhodou:
- předchozí pracovní praxe na obdobné pozici v terénní službě nebo zkušenosti v oblasti sociální
práce v terénu,
- praxe jako vedoucí zaměstnanec.

Platové podmínky:
Řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů (10. platová třída).
Ke stanovenému platovému tarifu je přiznán příplatek za vedení a dle zapracování osobní
příplatek.

Nabízíme:
- 25 dnů dovolené,
- 3 dny indispozičního volna,
- zaměstnanecké výhody (příspěvek na stravování, příspěvek na kulturu a sport formou
poukázek, příspěvek na penzijní připojištění aj.)
- zajištění stabilního stravování v restauraci města (závodní stravování),
- odborný rozvoj,
- dle dosahovaných pracovních výsledků a pravidel v systému hodnocení a odměňování
- možnosti poskytnutí nenárokových složek platu (osobní příplatek, odměna).

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti (viz příloha):
1) jméno, příjmení, titul,
2) datum a místo narození,
3) státní příslušnost,
4) místo trvalého pobytu,
5) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního
občana,
6) kontaktní adresa a telefon

Kontakt na zaměstnavatele

Město Moravský Beroun
Bc. Marek Malínek
554 773 124, 724 172 591,
marek.malinek@morberoun.cz


Poslední změna: před 1 měsícem