Sociální pracovník/pracovnice do oddělení podpory v bydlení (Olomouc)

Statutární město Olomouc nabízí v Olomouci volnou pracovní pozici "Sociální pracovník/pracovnice do oddělení podpory v bydlení". Nástupní mzda je 26 600 – 37 170 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Sociální pracovník/pracovnice do oddělení podpory v bydlení
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Olomouc
Mzda:
26 600 – 37 170 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Statutární město Olomouc - území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Další informace o volném místu

výběrová řízení č. 2023/93,94
druh práce: výkon sociálních činností statutárního města Olomouce zařazený/á v odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce

místo výkonu: území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc
platová třída: 11. (dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb.)
pracovní poměr: na dobu určitou (po dobu realizace projektu od 1. 11. 2023 do 30. 9. 2026)

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:
Balíček benefitů (stravné, příspěvek na penzijní připojištění, flexi passy, 4 personal days,
5 týdnů dovolené a jiné)
Možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje
Stabilní zaměstnání
Pružnou pracovní dobu
Perspektivní pracovní pozice
Zaškolení zkušeným mentorem
Příjemné pracovní prostředí
Přátelský kolektiv
bližší specifikace pracovní činnosti:
- provádí přímou sociální práci a sociální šetření zaměřené na řešení bytové situace klientů,
- realizuje terénní práce a doprovod klienta - zajištění podpory při získání a udržení nájemního bydlení,
- zajišťuje základní finanční a dluhové poradenství v souvislosti s bytovou problematikou,
- pomoc při vyplnění žádostí o dávky státní sociální podpory a pomoci,
- pomoc při sjednávání splátkových kalendářů a při optimalizaci nákladů na služby související s bydlením,
-prevence a řešení problémů sousedského soužití klientů sociální práce s dalšími nájemci,
- podílí se na provozu
1.Zákonné předpoklady:
-státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice,
-dosažení věku 18 let,
-způsobilost k právním úkonům,
-bezúhonnost,
-znalost jednacího jazyka.
2.Požadavky a předpoklady:
dosažené vzdělání- dle § 110 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách
a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu, v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost.
b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu.
praxe - praxe v sociální oblasti výhodou,
znalosti a dovednosti - dobrá orientace v sociální problematice,
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou,
- znalost aktuálních předpisů ze sociálně-právní oblasti, zkouška zvláštní odborné způs. výh.
3. Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 6. října 2023 na adresu: Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc; telefon: 585 513 204/298/295/294 nebo datová schránka ID: kazbzri.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.
Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.
4. Náležitosti přihlášky jsou:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče.
5. K přihlášce je nutno přiložit:
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- u vzdělání vysokoškolského v oborech, které nejsou v tomto oznámení uvedeny, doklad o splnění kvalifikačního předpokladu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
6. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové říz.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 měsíci