Účetní do oddělení účetnictví a evidence majetku (Olomouc)

Statutární město Olomouc nabízí v Olomouci volnou pracovní pozici "Účetní do oddělení účetnictví a evidence majetku". Nástupní mzda je 19 730 – 28 920 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Účetní do oddělení účetnictví a evidence majetku
Obor(y):
Administrativa , Finance
Obec:
Olomouc
Mzda:
19 730 – 28 920 Kč
Směnnost:
Neurčeno
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
77900

Další informace o volném místu

Druh práce:
- výkon odborných ekonomických agend Magistrátu města Olomouce zařazených v ekonomickém odboru
Pracovní poměr na dobu neurčitou

Požadavky a předpoklady:
dosažené vzdělání
- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
obor
- ekonomický
praxe
- v oblasti ekonomických a účetních agend výhodou
- ve veřejné správě výhodou
znalosti a dovednosti
- dobrá znalost práce na PC (Word, Excel)
- komunikační schopnosti
- adaptabilita
- pečlivost, spolehlivost
- ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.

Nabízíme:
- možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 30. června 2022 na adresu: Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, Olomouc 779 11; telefon: 585 513 204/298/295/294.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.
Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky jsou:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 měsícem