Technik/technička BOZP a PO (Olomouc)

Statutární město Olomouc nabízí v Olomouci volnou pracovní pozici "Technik/technička BOZP a PO". Nástupní mzda je 23 390 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Technik/technička BOZP a PO
Obor(y):
Obrana a ochrana , Výroba a provoz
Obec:
Olomouc
Mzda:
23 390 – 34 370 Kč
Směnnost:
Neurčeno
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
77900

Další informace o volném místu

Tajemník Magistrátu města Olomouce
v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení č. 2022/75

na funkci: technik/technička BOZP a PO
druh práce: agenda BOZP a PO, specializované činnosti na úseku ochrany obyvatel zařazené v odboru ochrany Magistrátu města Olomouce
místo výkonu: území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc
platová třída: 10. (dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb.)
pracovní poměr: na dobu neurčitou

Zákonné předpoklady:
- státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice
- dosažení věku 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- znalost jednacího jazyka

Požadavky a předpoklady:
- dosažené vzdělání - vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
- obor - zaměřený na problematiku bezpečnosti práce, požární ochrany, havarijního plánování nebo ochrany obyvatel
- praxe - v oboru a problematice BOZP a PO z pohledu zaměstnavatele výhodou
- praxe ve veřejné správě výhodou
- znalosti a dovednosti - velmi dobrá orientace v právních předpisech, především zákona o zajištění dalších podmínek BOZP, zákona o požární ochraně, krizovém zákoně a zákoně o obcích
- právní povědomí problematiky integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatel
- zkouška odborné způsobilosti BOZP výhodou
- osvědčení o odborné způsobilosti v oblasti BOZP výhodou
- odborná způsobilost k výkonu funkce technika požární ochrany podle § 11 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů výhodou
- dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
- samostatnost
- flexibilita
- organizační schopnosti
- smysl pro týmovou práci
- dobré komunikační schopnosti
- řidičský průkaz skupiny B
- ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům

Nabízíme:
- perspektivní pracovní pozici
- možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 5. října 2022 na adresu:
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, Olomouc 779 11; telefon: 585 513 204/294/298/295.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.
Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky jsou:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny