Vedoucí odboru sociálních věcí (Olomouc)

Olomoucký kraj nabízí v Olomouci volnou pracovní pozici "Vedoucí odboru sociálních věcí". Nástupní mzda je 26 730 – 39 430 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Vedoucí odboru sociálních věcí
Obor(y):
Administrativa , Management , Zdravotnictví
Obec:
Olomouc
Mzda:
26 730 – 39 430 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 1191/40a
77900

Další informace o volném místu

Formulář přihlášky do výběrového řízení naleznete na https://udeska.olkraj.cz/dokument?ude?KUOL0B4CUJOT-0
charakteristika vykonávané práce: zajišťování a odpovědnost za plnění úkolů odboru
na úseku sociálních věcí v samostatné i přenesené působnosti, zabezpečování úkolů při zřizování, změnách, zrušování, řízení a kontrole příspěvkových organizací Olomouckého kraje v sociální oblasti, koordinace přípravy koncepčních a programových dokumentů v oblasti rozvoje sociálních služeb, zpracovávání střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v kraji, zajišťování metodické
a konzultační činnosti v oblasti působnosti odboru, zajišťování realizace dotačních titulů Olomouckého kraje v sociální oblasti
Požadavky: dosažené vzdělání VŠ magisterský studijní program
znalosti oboru: orientace v systému veřejné správy, právní předpisy v sociální oblasti, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákon o krajích, správní řád, orientace v problematice financování sociálních služeb a v problematice dotačních programů v sociální oblasti
zvláštní odborná způsobilost: pro výkon správních činností v sociálních službách, pro výkon správních činností při sociálně-právní ochraně dětí, nebo pro výkon správních činností při výkonu veřejného opatrovnictví výhodou
zkušenost v řízení kolektivu minimálně 3 roky
praxe ve veřejné správě 3 roky výhodou
praxe v oboru v posledních 5 letech výhodou
jazykové znalosti cizí jazyk slovem i písmem (angličtina nebo francouzština nebo němčina) výhodou
další požadované dovednosti:
- manažerské dovednosti
- uživatelská znalost PC (MS Office)
- ŘP sk. B
- samostatnost
- komunikativnost
- smysl pro týmovou práci
- schopnost analyticky a koncepčně myslet
Přihlášky v zalepené obálce s označením "NEOTVÍRAT - výběrové řízení na místo: vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje" doručte na adresu: Krajský úřad Olomouckého kraje Personální útvar Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc nebo předejte v podatelně úřadu, nejpozději do 3. 6. 2022 do 12:00 hodin. Termín nástupu: dle dohody, co nejdříve.
K přihlášce připojte:
- Životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (zaměřit se na informace ve vztahu k požadovaným dovednostem). Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, je nutné doložit bezúhonnost čestným prohlášením. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Čestné prohlášení dle ustanovení § 2 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo. O ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni mailem. Po ukončení výběrového řízení si lze osobní materiály uchazeče osobně vyzvednout po domluvě u Ing. Eleny Šimkové (kancelář č. 716/7NP, tel.: 585 508 808, e.simkova@olkraj.cz), a to do konce kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou všechny osobní materiály archivovány a skartovány dle platných právních předpisů.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny