Vrchní referent, rada odboru ekonomicko provozního (mzdový/á účetní) (Olomouc)

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci nabízí v Olomouci volnou pracovní pozici "Vrchní referent, rada odboru ekonomicko provozního (mzdový/á účetní)". Nástupní mzda je 19 760 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Vrchní referent, rada odboru ekonomicko provozního (mzdový/á účetní)
Obor(y):
Finance , Administrativa
Obec:
Olomouc
Mzda:
19 760 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
Wolkerova 74
779 00 Olomouc 9

Další informace o volném místu

Pracoviště: Wolkerova č.p. 74/6, Olomouc. Předpokládaný nástup: 1. října 2019.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
- komplexní zpracovávání mzdové agendy zaměstnavatele pro cca 150 zaměstnanců ve služebním a pracovním poměru
- výpočet výše platu, zajišťování výplaty a zúčtování platu, náhrad platu, nemocenského a dalších plnění
- výpočet a provádění srážek z platu
- výpočet náhrad zvýšených životních nákladů
- zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti, pojistného na důchodové zabezpečení, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění
- dále dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce

Nástupní plat dle započtené praxe, nejméně 19.760 Kč. Jednosměnný provoz, plný úvazek, doba neurčitá.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podané ve lhůtě do 31. července 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronických podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu: epodatelna@khscol.cz nebo prostřednictvím datové schránky IDDS: 7zyai4b.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo vrchní referent, rada odboru ekonomického a provozního".

K žádosti dále žadatel přiloží:
- strukturovaný profesní životopis
- motivační dopis

Bližší informace včetně požadovaných příloh jsou k dispozici na internetových stránkách Krajské hygienické stanice: http://www.khsolc.cz/deska_aktual.aspx?ID=8206

Kontakt na zaměstnavatele

Kontakt
epodatelna@khsolc.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 9.7.2019